vloerscherm fastfold-screen
Reflecta Professional Reflecta Professional Celexon Mobil Professional Da Lite Fast Fold deluxe
20 euroncl.BTW (+5 euroncl.BTW zonder beamer) 25 euroncl.BTW (+5 euroncl.BTW zonder beamer) 25 euroncl.BTW ( +5 euroncl.BTW zonder beamer) Prijs afhankelijk van formaat
180 x 180 200 x 200 200 x 150 244 x 142 cm (16:9): 48 euroncl.BTW (+ 5 euroncl.BTW zonder beamer)=> front en rear projectie

 

270 x 180 cm: 55 euroncl.BTW (+ 5 euroncl.BTW zonder beamer)=> enkel front projectie

 

355 x 201 cm (16:9): 60 euroncl.BTW (+ 5 euroncl.BTW zonder beamer)=> front en rear projectie
Statief projectiescherm Statief projectiescherm Vloerscherm Fast Fold projectiescherm